Marek Piotr Krzemień

  

     Urodzony w 1945 roku w Krakowie, inżynier leśnik, z zawodu fotografik, dziennikarz, autor i wydawca.

     Debiutował w 1958 roku na łamach harcerskiej gazetki „Cumulus” reportażem z wycieczki na Turbacz. Pierwszą jego książką był leksykon „1000 słów o łowiectwie” wydany w 1984 i 1986 aż w 100 tys. egzemplarzy. 

     Autor szeregu albumów, książek, oraz publikacji i fotografii o tematyce przyrodniczej, krajoznawczej, łowieckiej i wędkarskiej zamieszczanych w dziesiątkach czasopism. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują góry i konie huculskie.

     Osobny rozdział jego działalności stanowią pocztówki i foldery przy tworzeniu których jest autorem zarówno zdjęć jak i ich układu graficznego.

     Od 1970 roku stale współpracuje z miesięcznikiem "Łowiec Polskim", rok później rozpoczął współpracę z "Wiadomościami Wędkarskimi". 

    W 1981 roku założył kwartalnik łowiecki "Myśliwiec" i był jego Redaktorem Naczelnym do 1990 roku. 

    W 1991 roku zakłada Oficynę Wydawniczą "Ostoja" i zostaje jej Redaktorem Naczelnym. 

Członek:   

  • Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1958 r.,
  • Polskiego Związku Wędkarskiego od 1961 r.,

  • Polskiego Związku Łowieckiego od 1963 r.,

  • Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego od 1966 r.,

  • Wielki Mistrz reaktywowanego po III wiekach Zakonu Kawalerów Złotego Jelenia – od 1998 r.

     Aktualnie pełni funkcje:

Od 1985 roku członek Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej  i członkiem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

Od 1997 roku przewodniczący Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK. 

     Za swą działalność społeczna oraz osiągnięcia twórcze otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień, między innymi:

  - Medal „ Zasłużony dla leśnictwa” – 1984  / łowiectwo /

  - Odznaka „Za pracę społeczną dla Miasta Krakowa” 1988

  - Członek Honorowy Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego -

 1990 / fotografia /

  - Złota Honorowa Odznaka PZW - 1997  / wędkarstwo /

  - Honorowa Odznaka Stadniny Koni Huculskich - 1997

  - „Medal Św. Huberta” – 1993, oraz „Złom” – 1999  / łowiectwo / 

  - Medal UKFiTu „Za zasługi dla turystyki” 1999 / turystyka /

  - Złota Honorowa Odznaka PTTK – 2000  / krajoznawstwo /

  - Srebrny Krzyż Zasługi RP - 2001

  - Honorowa Nagroda im. Fryderyka Kremsera – 2002 / fotografia krajoznawcza /

 

 

DOROBEK AUTORSKI

GALERIE FOTOGRAFII